Integritetspolicy

Almedahls AB värnar om våra kunders personliga integritet. Nedan följer information om hur vi lagrar och hanterar personuppgifter.

Insamling av personliga uppgifter

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan knytas till en individ. Detta kan vara namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-mail och IP adress, eller en kombination av dessa som gör det möjligt att identifiera individen bakom.

All användning av personuppgifter räknas som behandling av personuppgifter, som till exempel insamling, registrering, sammanställning, lagring och överföring eller en kombination av dessa.

Almedahls AB är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i förbindelse med bruk av våra tjänster och produkter samt personuppgifter som vi samlar in och bearbetar för de syften som framgår här nedanför. Att Almedahls AB är personuppgiftsansvarig innebär att Almedahls AB har ansvar och skyldigheter enligt EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR).

All hantering av personuppgifter sker i överensstämmelse med gällande dataskyddslag.

Almedahls AB samlar in personuppgifter när du:

  • Anmäler dig till vårt nyhetsbrev
  • Anmäler ditt intresse för anställning hos oss
  • Söker kontakt med oss

 

Vi tar emot och sparar information från din enhet och webbläsare, uppgifter om programvara och hårdvara, din IP-adress och de sidor du besöker på vår webb.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

När ändamålet med behandlingen upphör raderar vi samtliga personuppgifter.

Användning av Cookies

Almedahls AB använder “cookies”. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av webbservern. Cookies kan inte användas för att exekvera program eller ge virus till din dator. Cookies är unika för dig och kan bara läsas av den domän som placerade cookien.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte.

Säkerhet och personlig information

Almedahls AB säkrar din personliga information från ej auktoriserad tillgång eller användning.

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga får del av den. Endast en begränsad andel anställda har tillgång till informationen om dig och deras hantering av informationen är strikt reglerad.

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsförordning bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt.

All kommunikation rörande dina rättigheter skall ske skriftligen.

Våra analysverktyg

Vi använder analysverktyg för att samla in information om hur våra tjänster används. Till exempel mäter vi antalet besökare, vilka sidor som besöks, hur länge ett besök varar och liknande.

Statistik om användare och trafik används i allmänhet i aggregerad form, varför statistiken inte innehåller någon form av information som kan kopplas direkt till dig som en identifierbar person.

Kontaktinformation

Om du har frågor angående vår integritetspolicy eller dataskydd kan du kontakta oss på: info@almedahls.se

Produkten har blivit tillagd i varukorgen