Almedahls och hållbarhet

Almedahls arbetar löpande med att förbättra och ta hänsyn till miliöaspekter för att förebygga och undvika negativ miliöpåverkan genom Miliöledningssystemet ISO 140001 och genom vårt hållbarhets­ program Five-Zero-Green.  

 

Almedahls hållbarhetsarbete - betyg från EcoVadis

Vi på Almedahls är stolta över att stödja Agenda 2030 och strävar efter att vara en del av lösningen genom vårt dedikerade hållbarhetsprogram, FiveZeroGreen.

Vi lägger stor vikt vid social och etisk hållbarhet i vårt arbete och följer vår uppförandekod noggrant. För att säkerställa och kommunicera vår hållbarhetsinsats har vi låtit EcoVadis, världsledande inom hållbarhetsbedömningar för företag, utvärdera oss.  

EcoVadis har bedömt över 100 000 företag i 160 länder, vilket gör dem till en pålitlig källa för att bedöma hållbarheten hos företag inom olika branscher och industrier.

Genom att granska kvaliteten på ett företags hållbarhetsledningssystem, inklusive dess policys, åtgärder och resultat inom fyra huvudområden - miljö, arbete och mänskliga rättigheter, etik och hållbara inköp - ger EcoVadis en objektiv bedömning.  

Resultatet av denna oberoende utvärdering presenteras i form av ett betyg. I april 2023 rankades Almedahls i topp 7% inom vår industri för vårt arbete med hållbarhet och erhöll 65 poäng av 100. Jämfört med vår bransch, bestående av 721 företag, som i genomsnitt har 45 poäng av 100, placerar vår placering oss långt över medel.

Vi är stolta över att vara ett bland de främsta företagen över olika branscher som har blivit utvärderade av EcoVadis under det senaste året.  

Produkten har blivit tillagd i varukorgen